o Galante

Zdroj sa patrí uviesť…

Zdroj sa patrí uviesť…

V minulom období sa ústami primátora mesta Galanta, pána Petra Pašku, skloňovala téma prípravy a prijatia etického kódexu zamestnancov MsÚ Galanta.. Včera (6.7.2015) na stránkach mesta www.galanta.sk bol zverejnený článok ohľadom aktuálnych horúčav na území Slovenska.

Článok obsahuje všeobecné pokyny ohľadom zásad bezpečného správania sa počas extrémnych horúčav. Vcelku veľmi zdatné frázovanie a použitý výber slov v texte ma zaujal a vzbudil vo mne pochybnosti ohľadom jeho autorstva. Bohužiaľ, oprávnene. Pri článku je uvedený autor Lucia Galambošová. Pár minút špecifického hľadania za pomoci google mi potvrdil moje podozrenie. Celý tento článok v úplne rovnakom znení sa objavil na internetových stránkach mesta Myjava už 7.8.2013. Neskôr bol článok prevzatý mnohými ďalšími webmi. Aj samotné mesto Myjava tento článok “recyklovala” v týchto dňoch, nakoľko je obsahovo viac ako aktuálny. Mrzí ma však, že niektorí pracovníci na MsÚ Galanta nerešpektujú Autorský zákon a publikačnú etiketu, ktorá síce nevylučuje preberanie informácií podobného charakteru, avšak vyžaduje dodržiavanie autorských práv, v tomto prípade správne uvedenie originálneho zdroja textu.
Príslušné citácie Autorského zákona č.618 Z.z. uvádzam nižšie.
Prosím rešpektujme platné zákony Slovenskej republiky ako aj kultúru publikačnej etikety, vrátane webu. Ďakujem.

Oznam na stránke mesta Galanta
Clipboard01

 

Pôvodný zdroj www.myjava.sk

Clipboard02


Autorský zákon
Zákon č.618 Z.z. zo 4. decembra 2003 o autorskom práve

a právach súvisiacich s autorským právom.

výber z paragrafov:
§ 15 Vznik autorského práva na dielo
(1) Autorské právo na dielo vzniká okamihom, keď je dielo vyjadrené v podobe vnímateľnej zmyslami bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel alebo formu jeho vyjadrenia.

§ 25 Citácia diela

Bez súhlasu autora možno použiť krátku časť zverejneného diela vo forme citácie v inom diele len na účel recenzie alebo kritiky tohto zverejneného diela alebo na vyučovacie účely, vedeckovýskumné účely alebo umelecké účely. Takéto použitie musí byť v súlade so zvyklosťami a jeho rozsah nesmie presiahnuť rámec odôvodnený účelom citácie. Pri citácii sa musí uviesť meno autora alebo jeho pseudonym, ak nejde o anonymné dielo, alebo meno osoby, pod ktorej menom sa dielo uvádza na verejnosti, ako aj názov diela a prameň.
Za takéto použitie nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

§ 33 Použitie diela na informačné účely
(1) Súhlas autora sa nevyžaduje na:
a) vyhotovenie rozmnoženiny diela zverejneného v novinách alebo v inom informačnom prostriedku o aktuálnych udalostiach alebo témach hospodárskeho, politického alebo iného spoločenského charakteru a na verejný prenos s takýmto obsahom; to neplatí, ak si autor v jednotlivých prípadoch vyhradil právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos tohto diela,
b) vyhotovenie rozmnoženiny a verejný prenos krátkej časti diela vnímateľného pri aktuálnych udalostiach, ktoré sú predmetom spravodajstva,
c) vyhotovenie rozmnoženiny a verejný prenos prednášky, príhovoru alebo iného diela podobnej povahy predneseného na verejnosti,
d) verejné rozširovanie rozmnoženiny vyhotovenej podľa písmena a) až c) predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva, ak si autor diela takéto právo nevyhradil.

(2) Na použitie podľa odseku 1 sa primerane vzťahuje ustanovenie § 25 Citácia diela

(3) Za použitie diela podľa odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

 

3 komentáre

3 Comments

 1. Anonym

  8. júla 2015 at 10:45

  § 1
  Predmet úpravy
  Tento zákon upravuje vzťahy vznikajúce v súvislosti s vytvorením a použitím literárneho a iného umeleckého diela a vedeckého diela, umeleckého výkonu, s výrobou a použitím zvukového záznamu, zvukovo-obrazového záznamu, s vysielaním a použitím rozhlasového vysielania a televízneho vysielania (ďalej len „vysielanie”) a v súvislosti so zhotovením a použitím databázy tak, aby boli chránené práva a oprávnené záujmy autora, výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu, výrobcu zvukovo-obrazového záznamu, rozhlasového vysielateľa a televízneho vysielateľa (ďalej len „vysielateľ”) a zhotoviteľa databázy. Zákon ďalej upravuje výkon kolektívnej správy práv podľa tohto zákona.

 2. Anonym

  8. júla 2015 at 10:47

  co ma spolocne takyto oznam s autorskym zakonom?
  ked uz cituje s paragrafy, tak si selektivne nevyberaj co ti pasuje…
  obycajny bulshit…

 3. Tester Testerovicovie

  13. júla 2015 at 17:50

  Prikaz znel jasne, postak z kozenou kapsou nesmi projit 🙂
  Za kazdu cenu treba nieco najst.

  Aj ja by som skusil nieco o neopravnenom pouzivani titulu Dipl. Ing.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

o Galante

Viac na o Galante

Moja pravda na dnes 16. 7. 2016

Ondrej Pravda16. júla 2016

Moja pravda na dnes 24. 6. 2016

Ondrej Pravda24. júna 2016

Moja pravda na dnes 6. 6. 2016

Ondrej Pravda6. júna 2016

Moja pravda na dnes 2. 6. 2016

Ondrej Pravda2. júna 2016

Moja pravda na dnes 26.5.2016

Ondrej Pravda26. mája 2016

Galanta – Negalanta

Ondrej Pravda26. mája 2016

Moja pravda na dnes 24.4.2016

Ondrej Pravda24. apríla 2016

Quo Vadis – Technicke sluzby mesta Galanta?

Miroslav Šimek23. apríla 2016

Moja pravda na dnes 22.4.2016

Ondrej Pravda22. apríla 2016