o Galante

Sú Galantské noviny ešte Galantské?

Sú Galantské noviny ešte Galantské?

To je asi prvá otázka, ktorá človeka napadne po zhliadnutí repotáže RTV Krea o odpstúpení redakčnej rady Galanstkých novín  (GN/GÚ).  Toto silné gesto protestu podčiarkuje obavy o charakter tohoto mesačníka. To, že ho začal pán primátor používať ako “svoje” reklamné médium už je možné pozorovať dlhšiu dobu a už sa o tom veľa porozprávalo a popísalo. Priznám sa, mňa zaujala reakcia šéfredaktora Galantských novín p. Roberta Rybárskeho:

“Odmietam akékoľvek obvinenia ohľadom zneužívania novín. Z vyhlásenia nie je jasné,že okrem štatútu novím, čo viedlo členov redakčnej rady k tomuto rozhodnutiu. Podľa tlačového zákona za obsah periodickej tlače  zodpovedá vydavateľ, čiže z právneho hľadiska zodpovedá výlučne primátor mesta Galanta. Redakčná rada zo zákona nemôže mať žiadnu zodpovednosť za vydávanie novín. Existenciu redakčnej rady zákon neupravuje. Redakčná rada teda môže byť poradným orgánom, ale nemôže mať právomoci pre konečné rozhodovanie o obsahu GN/GÚ, vrátane ich príloh. Navrhovaný štatút mestských novín GN/GÚ vykazuje znaky cenzúry alebo tzv. predbežnej cenzúry.”

A presne v týchto slovách vidím minimálne tak veľké riziko, ako pri snahe primátora používať periodikum na svoju reklamu. Opravte ma ak sa mýlim, ale z doteraz povedaného jasne vyplýva, že obsah novín majú v rukách šéfredaktor a primátor. Potom o akej cenzúre je tu reč? Toto je štruktúra súkromného media, kde majiteľ a šéfredaktor dávajú tvár svojmu médiu. Apropo šéfredaktor GN/GÚ, ako prevádzkovateľ iného súkromného média galantaonline.sk, je tiež z podnikateľského hľadiska v minimálne v zaujímavom postavení.

Základný konflikt ale je, že toto médium financujeme my, občania Galanty z rozpočtu mesta.

GN/GÚ ako je uvedené v tiráži vydáva mesto Galanta a nie primátor. Primátor nie je mesto (našťastie), mesto sú aj poslanci a hlavne mesto sú občania Galanty.

GA_footer

Galantské noviny by mali predstavovať médium, ktoré informuje a pomáha šíriť užitočné informácie medzi nás občanov mesta.  Malo by ísť v prvom rade o informačnú službu občanom a myslím si, že noviny by mali byť apolitické.  Preto si myslím, že redakčná rada by mala byť nástrojom, ktorý zabezpečí dohľad nad takýmto formátom novín. Pretože moc je dosť opojná a len veľký politici toto pokušenie ustoja.  Ak preto odstúpili členovia redakčnej rady, je to pre občanov dobrý signál, že ešte tu nie je všetko prehnité….

Keď som spomínal, že moc nad médiami je silné lákadlo aj v našom mestskom meradle, myslel som napr. na príhovor primátora v poslednom čísle. Tu p. primátor rieši spoje politické postoje a to dosť čudným spôsobom a už to vlastne ani nie je príhovor, ale politické alibi.  Myslím, že GN/GÚ by nemala byť platformou na politický súboj kohokoľvek s kýmkoľvek.

V prípade, ak by GN/GÚ naďalej pokračovali v tomto politickom smerovaní, začnem zisťovať kde ich môžem odhlásiť z odoberania…

 

Reportáž RTV Krea

Kliknutím pridať komentár

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

o Galante

Občan mesta GALANTA

Viac na o Galante

Moja pravda na dnes 16. 7. 2016

Ondrej Pravda16. júla 2016

Moja pravda na dnes 24. 6. 2016

Ondrej Pravda24. júna 2016

Moja pravda na dnes 6. 6. 2016

Ondrej Pravda6. júna 2016

Moja pravda na dnes 2. 6. 2016

Ondrej Pravda2. júna 2016

Moja pravda na dnes 26.5.2016

Ondrej Pravda26. mája 2016

Galanta – Negalanta

Ondrej Pravda26. mája 2016

Moja pravda na dnes 24.4.2016

Ondrej Pravda24. apríla 2016

Quo Vadis – Technicke sluzby mesta Galanta?

Miroslav Šimek23. apríla 2016

Moja pravda na dnes 22.4.2016

Ondrej Pravda22. apríla 2016