o Galante

Poslanci ste na ťahu, šach…

Poslanci ste na ťahu, šach…

Nie je to tak dávno, čo som tu písal o štrnástich poslancoch, čo sa rozhodli (či už z nevedomosti, alebo zo strachu, či straníckej poslušnosti) nerešpektovať zákonnosť a hlasovaním proti odvolaniu hlavného kontrolóra vysloviť súhlas s pretrvávajúcim porušovaním zákona. Priznám sa, s veľkou úľavou som čítal článok z MY noviny od Jany Arpášovej Lazániovej z 30.3.2015. V článku sa okrem iného píše, že Galantská prokuratúra skonštatovala, že hlavnému kontrolórovi mesta chýba súhlas MsZ.  Tým jasne potvrdila, že hlavný kontrolór vykonáva svoju funkciu v rozpore so zákonom, lebo súčasne je aj predsedom dozornej rady Nemocnice s poliklinikou Sv. Lukáša v Galante. Tento fakt, ako už bolo niekoľkokrát spomínané, je  v rozpore s § 18 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení. Podanie na prokuratúru podal poslanec p. František Gaulieder.

Rovnako som s potešením čítal slová experta na správne právo Rastislava Kaššáka, ktorý jednoznačne potvrdil:” Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Takže ak neexistuje súhlas obecného zastupiteľstva s členstvom hlavného kontrolóra v dozornej rade akciovej spoločnosti, nepochybne je tento stav nezákonný, resp. v hrubom rozpore s ustanovením paragrafu 18 zákona o obecnom zriadení.” 

Pocit satisfakcie pramenil z faktu, že zákonnosť, ako princíp spätý s ústavnosťou a rovnoprávnosťou síce v našom štáte pripomína leňochoda, ale že aj obyčajný človek sa jej raz dočká. Pripúšťam, treba jej ísť mnohokrát dosť rýchlo oproti, aby nezabudla kam kráča… .

Právny výklad je dobrý aj z pohľadu príkladu pre dnešných študentov a mladej generácie celkom. Tí často poukazujú na chyby autorít a preto som veľmi zvedavý …

…čím chcete presviedčať  mladých ľudí, aby neporušovali pravidlá, keď vy svojim hlasovaním hravo porušíte zákon?

Týmto apelujem na Vás,  pán poslanec L. Biró, aby ste sa z pozície predsedu najsilnejšieho poslaneckého klubu SMK, SDKÚ-DS zasadili a zjednali nápravu tohoto pretrvávajúceho nezákonného stavu. Verte mi, že minimálne morálne neobstojí argumentácia, že predajom nemocnice sa “problém” vyrieši sám. Rovnako apelujem na poslancov, ktorí hlasovali proti odvolaniu, aby znova pod váhou horeuvedených faktov prehodnotili svoje rozhodnutie a nastolili zákonnosť. Ako občan očakávam aj jasné a jednoznačné stanovisko pána primátora k tomuto stavu. Určite je to rovnako dôležité, ako presadzovanie vybudovania nového centra prvého kontaktu.

Ak by som aktuálny stav mal hodnotiť šachovou terminológiou, tak:

Poslanci ste na ťahu, šach…

 

2 komentáre

2 Comments

  1. Pingback: Kontrolóra si nedáme - Bez okolkov

  2. madden 16 coin generator password

    24. apríla 2017 at 19:20

    Berta, Mark and Jamie and Families,I am so sorry to hear of your loss. Remember that our thoughts and prayers are with you at this time. He was always there when we went trick or treating. Or also when we went caroling he always came out to listen to us

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

o Galante

Občan mesta GALANTA

Viac na o Galante

Moja pravda na dnes 16. 7. 2016

Ondrej Pravda16. júla 2016

Moja pravda na dnes 24. 6. 2016

Ondrej Pravda24. júna 2016

Moja pravda na dnes 6. 6. 2016

Ondrej Pravda6. júna 2016

Moja pravda na dnes 2. 6. 2016

Ondrej Pravda2. júna 2016

Moja pravda na dnes 26.5.2016

Ondrej Pravda26. mája 2016

Galanta – Negalanta

Ondrej Pravda26. mája 2016

Moja pravda na dnes 24.4.2016

Ondrej Pravda24. apríla 2016

Quo Vadis – Technicke sluzby mesta Galanta?

Miroslav Šimek23. apríla 2016

Moja pravda na dnes 22.4.2016

Ondrej Pravda22. apríla 2016