o Galante

Narovinu…

Narovinu…
Jozef

Včera som šiel na mestské zastupiteľstvo s tým vedomím, že bude o Galandii a iba o nej. Že sa ako občan mesta dozviem čo sa deje, presne si budem vedieť vytvoriť obraz o tom ako sa postupuje a čo sa chystá. Sprvu to tak aj vyzeralo, ale stačila malá chvíľa a vrátili sme sa do labyrintu výpovedí všetkých možných aj nemožných.

Bol to zhluk názorov, ktoré aj zainteresované osoby nieže poplietol, ale úplne zblbol. Hlavnou príčinou je nezvládnutie tohto zasadania zo strany primátora. Naozaj nemám potrebu ho žiadnym spôsobom napádať, ale takto sa to naozaj nerobí.  Navyše brániť sa vyhrážkami, že niekoho nechá vyviesť z miestnosti neprináleží komukoľvek, nie to ešte primátorovi mesta.

Nepochopil som však priebeh mestského zastupiteľstva hlavne v tej otázke, že chceli nechať hovoriť znalcov, statikov a projektantov a vyjadrovať sa verejnosť. Áno, každý máme právo na názor a na vysvetlenie situácie. No ak nedokážete informovať verejnosť v médiách a na stránkach mesta tak ako sa sluší a patrí, ako potom chcete informovať verejnosť na takomto zasadnutí?! Je každému jasné, že otvoriť diskusiu s verejnosťou o takejto otázke, navyše ak ste nezvládli všeobecnú informovanosť, je číra katastrofa. Včera sa to jasne preukázalo.  Navrhujem, ak chcete nechať rozprávať o akejkoľvek investícií verejnosť, iniciujte verejnú diskusiu s verejnosťou a tam nechajte priestor všetkým. Nerobte to na zastupiteľstvách, je to nedôstojné a neúčelné.

Ďalej je nutné uvedomiť si, že nemôže ktokoľvek z Vás, tým myslím aj primátora aj poslancov, aby sa vyjadrovali v zmysle, že nejaký krok je protiprávny, pretože ani jeden z Vás sudcom nie je. Preto tvrdenie primátora, že vie o tom, že jeho podania budú s určitosťou súdom v Galante vyhodnotené ako opodstatnené, zakladá prinajmenšom podozrenie z korupčného konania a keby si to vypočul predseda súdu v Galante, tak by som sa nečudoval, že sudca, ktorý to má pridelené, by išiel okamžite na koberček a mal by čo vysvetľovať a možno aj polícií. Organizácia ako Transparency International by si na tom zgustla. Takže dámy a páni, opatrne s Vašimi vyjadreniami. To je moja dobrá rada.

A tu sa dostávame k podstatnému článku mestského úradu, a to je právne oddelenie. Právne oddelenie, z môjho pohľadu, zaujalo stav mŕtveho chrobáka. Je neprijateľné vyjadrovať sa tendenčne, len preto, že spadám pod primátora alebo odpovedať na konkrétnu otázku vyjadrením, prinajlepšom diplomaticky. Je potom úplne samozrejmé, že právne neznalý jedinec  zostane v pomykove a pri schvaľovaní na strane poslancov nastane obava, že môžu niečo pokaziť.  Ani ja osobne by som nechcel rozhodovať o niečo, ak na jednom pléne povie právnik  A  a na druhom, o tej istej veci, počujem názor toho istého človeka, ale vo verzii B. S tohto pohľadu malo včera  väčšiu právnu váhu slovo hlavného kontrolóra ako slovo právnika mesta. A to je neprijateľné.

Treba si ujasniť všetky dojmy a pojmy a s tým ísť pred verejnosť. Včera sa opäť dostala na pretras kompetencia primátora a poslancov. Napadlo niekoho z Vás, že si nechám vyložiť pojmy o kompetenciách v samospráve navrhovateľom resp. predkladateľom zákona? Načo ťaháte tieto veci na súdy? Pomaly aby si Okresný súd v Galante vytvoril detašované pracovisko na úrade v Galante, len aby vyhovel primátorovi a jeho pocitom o protiprávnom konaní poslancov. Ja som tiež právnik a pokiaľ som mal v mojich zamestnaniach problém s výkladom zákona a judikatúra mi nenapovedala, tak som písomne oslovil predkladateľa konkrétneho zákona a požiadal som ho o výklad konkrétneho paragrafu či pojmu. Pretože ak to nedokáže predkladateľ zákona vysvetliť, tak aj vyjadrenie súdu považujem za subjektívny názor. Tak skúste porozmýšľať  kým niečo urobíte. Opäť moja dobrá rada.

Čo sa týka poslancov, tak im musím dať v určitých výrokoch za pravdu. Pán Závodský jasne a zrozumiteľne konštatoval, že ak sa nepohnete ďalej v rokovaniach a spolupráci medzi poslancami a primátorom, Galanta a jej občania prichádzajú mesačne o cca 30 tis. € v súvislosti s Galandiou. Poslanec Chomča tiež konštatoval, že devätnásť poslancov dokáže postupovať ďalej jedným smerom, ale iba jeden, a to primátor,  sa nedokáže nad vec povzniesť. Aj keď jeho reč mala príchuť predvolebnej kampane, musím mu dať za pravdu.  Tak ako som písal v predchádzajúcich odstavcoch, v tejto chvíli je irelevantné kto si čo myslí o protiprávnom konaní poslancov alebo primátora, to predsa rozhodne až súd, ale je dôležité, že treba konať.  Jasne to pomenoval aj jeden zo znalcov, ktorí sa zúčastnili zasadania, že nie papiere, ale skutky dokážu Galandiu dostať späť na nohy. Poukázal to na príklade Piešťan a veľmi podobnej kauzy, kde mesto už koná a zabezpečuje stavbu a pritom posudky sú iba v stave riešenia.

Včera sa nám dostala do uší aj informácia, že poslanec Gaulieder chodí aj na komisie, ktorých členom nie je a pritom nie je ani zamestnancom mesta. Mnohí z Vás ho haníte za spôsob prezentácie jeho argumentov voči primátorovi, ale toto upadá do zabudnutia. Tak sa teda pýtam, prečo na takéto dôležité komisie, súvisiace s Galandiou nechodí napríklad aj primátor či prednosta? Tam si totiž všetky škriepky mohli dovysvetľovať a nám nechať jasný a čistý obraz o celom dianí. Moja rada pre primátora, chodievajte na komisie a ak je možné, nechajte si vysvetliť ten či onen krok.  Ak tam nebudete chodiť, tak vetovanie akéhokoľvek uznesenia nie je potom na mieste a nemôžete sa sťažovať, že zastupiteľstvo koná alebo nekoná protiprávne.  Nateraz Váš subjektívny názor iba brzdí činnosti v Galante.

Nedá mi nespomenúť aj pána architekta Struhára. Znova a opäťovne, včera už po druhýkrát za posledné mesiace, sa vyjadroval dosť opovážlivo a z môjho pohľadu urážlivo na adresu pracovníkov mestského úradu ako o nekompetentných osobách na svojich pozíciách a spomenul v tejto súvislosti aj znalcov, ktorí boli prizvaní k danej situácií.  Nehnevajte sa na mňa, ale kto je kompetentný a kto nie, nie je na jeho uvážení.  Kde ste bol pán primátor, keď  Vám urážajú pracovníkov a Vy sa nedokážete za nich ani len postaviť ? Ako si chcete nárokovať autoritu svojej osoby voči nim, keď sa za nich nepostavíte verejne?  Ten úrad je predovšetkým o ich práci, nie o Vás. Moja rada pre Vás, začnite ich počúvať. Váš postoj k zamestnancom potom môže verejnosť v budúcnosti chápať  ako postoj k nej.

K poslednému ku ktorému by som sa chcel vyjadriť, boli nešťastné konštatovania pána viceprimátora. V tejto situácií, z môjho pohľadu, je viac ako len opovážlivé uvádzať akýkoľvek dátum pri ktoromkoľvek kroku v súvislosti s Galandiou. Je to zavádzajúce. Verejnosť totiž vníma akýkoľvek názor a termín ktorý vyjde z úst kompetentných. Ako tieto dátumy vníma potom dozorujúci orgán z ministerstva ? Ako vyslovené termíny chcete obhajovať, ak sa neuskutočnia?  Včera sme sa presvedčili, že samotná Galandia ako s.r.o. je v protiprávnom stave, keďže v položke dozorné orgány, v obchodnom registri, nefiguruje ani len čiarka.  Nepoznám obsah zakladateľskej či spoločenskej  zmluvy, ale podľa včerajších vysvetlení je toto v rozpore so spoločenskou zmluvou.  A sme tam, kde sme nechceli byť. Kto a ako bude narábať s financiami, ktoré boli včera odsúhlasené z rozpočtu mesta? Kto to skontroluje? Ako budú peniaze použité? Tieto otázky dávam z pohľadu verejnosti. Postačí ak ich rozdelí pani Mihalíková a skontroluje ju primátor?  Je tu čím ďalej, tým viac otázok a prekvapení.

Ale opäť aby som bol konštruktívny. Pán primátor, zabudnite na svoje ego a riaďte sa terajším právnym stavom až do doby kým nerozhodne súd. V tomto stave sa dá fungovať a určite si všetci poslanci uvedomujú závažnosť situácie, určite nebudú robiť protiprávne konania. V súvislosti s Galandiou, doporučujem okamžite, v zmysle zákona, menujte a ustanovte novú dozornú radu, stále totiž trvá protiprávny stav. Následne, ak nedokážete Vy alebo právne oddelenie mesta jednoznačne vysvetliť konkrétne ustanovenie zákona, požiadajte najprv navrhovateľa, predkladateľa alebo tzv. zákonodarcu o jeho vysvetlenie, až potom sa obracajte na súdy, inak sa brzdí napredovanie Galanty a upadá jej dôveryhodnosť. K zásadným otázkam o investičných akciách alebo nateraz o Galandií, ak chcete aby verejnosť dostala dobré a presné informácie, zvolávajte verejné zasadnutia, kde môžete aj celý deň diskutovať a čerpať poznatky a návrhy a predkladať svoje zámery verejnosti, inak ich svojim jednostrannými vyjadreniami iba polarizujete. A v neposlednom rade, ak aj neakceptujete myšlienku mediátora medzi vami a poslancami a aby som iba nepodsúval rady , ponúkam svoje skúsenosti Vašim zamestnancom ako aj poslancom mesta.  Možno prispejú, v dobrej viere, k niečomu konštruktívnemu pre Galantu.

A prečo toľko informácií smerom k primátorovi? Pretože si verejnosť musí uvedomiť jeden zásadný fakt, ak mesto pod vedením akéhokoľvek primátora nepredloží svoj zámer zastupiteľstvu, čiže poslancom, tak Tí nemôžu o veci rozhodnúť a basta. Verím, že tento článok nikto s menovaných nebude vnímať ako kritiku ale ako nestranný pohľad človeka, ktorý ponúka riešenia.

foto: Peter Nagy
3 komentáre

3 Comments

 1. Anonym

  19. februára 2016 at 19:17

  Gratulujem. Dobrý článok.
  Osobná poznámka k dianiu.
  Nesledoval som mestské zastupiteľstvo, no na základe Vašej poznámky som si pozrel výpis z OR spoločnosti GALANDIA a je pravdou, že v nej nie je zapísaná dozorná rada. Mám za to, že následné rozhodnutia spoločnosti právne neobstoja. Sa veľmi divím, že v tejto nejasnej situácii poslanci odsúhlasili vôbec nejaké ďalšie financovanie GALANDIE.
  A už vôbec nechápem, ako je možné, že sa už dávno nevymenila konateľka GALANDIE, ktorá pokiaľ je pravdou, že bola zásadne zanedbaná údržba GALANDIE, tak nesie spoluzodpovednosť za stav GALANDIE, ale o ktorej odbornosti na vedenie takejto zodpovednej práce mám silné pochybnosti.
  Na záver si dovolím nelichotivú víziu ďaľšieho pokračovania vývoja v Galante.
  Pokiaľ sa nevyrieši kompetenčný spor medzi primátorom a poslancami, toto mesto sa nikam nepohne. Keďže sa tento spor po dohode nevyrieši určite, tak som presvedčený, že toto volebné obdobie, sa v mojom milovanom meste nevyrieši nič zásadného.
  Howg!!!

  • Jozef Boledovič

   Jozef Boledovič

   20. februára 2016 at 10:04

   Dobrý deň Vám prajem
   Ďakujem za uznanie. S Vašim príspevkom môžem iba súhlasiť.

 2. obcan

  1. marca 2016 at 13:58

  ako vzdy…

Napísať komentár

Zrušiť odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

o Galante

Viac na o Galante

Moja pravda na dnes 16. 7. 2016

Ondrej Pravda16. júla 2016

Moja pravda na dnes 24. 6. 2016

Ondrej Pravda24. júna 2016

Moja pravda na dnes 6. 6. 2016

Ondrej Pravda6. júna 2016

Moja pravda na dnes 2. 6. 2016

Ondrej Pravda2. júna 2016

Moja pravda na dnes 26.5.2016

Ondrej Pravda26. mája 2016

Galanta – Negalanta

Ondrej Pravda26. mája 2016

Moja pravda na dnes 24.4.2016

Ondrej Pravda24. apríla 2016

Quo Vadis – Technicke sluzby mesta Galanta?

Miroslav Šimek23. apríla 2016

Moja pravda na dnes 22.4.2016

Ondrej Pravda22. apríla 2016