o Galante

Ked ruky neposluchajú hlavu

Ked ruky neposluchajú hlavu

Byt COMFORT

Aktualizované 9.2.2016

Keď ruky neposlúchajú hlavu, ide u človeka zvyčajne o vážne neurologické ochorenie. Prepáčte mi ten dramatický úvod, ale fakt som nenašiel vhodnejšie prirovnanie pre situáciu, ktorá nastala v našom meste v časti Kolónia. Keď sa stavebný úrad v našom meste rozhodol, že bude mesto.  Ide o nové štvorbytovky (teda pardon dvojdomy), ktoré sa potichu a rýchlo na Kolónii už postavili a úspešne predali a ďalej predávajú. A ako to vyzerá a odznelo aj na 14. MsZ, s veľkým úspechom, lebo investor si už vyhliadol novú lokalitu v časti 1.17 ( tiež  Kolónia).  Jedným dychom musím povedať, že ide o ozaj vizuálne pekné riešenie pre bývanie a investorovi aj celkom rozumiem, keď sa darí, treba pokračovať …

Tak v čom vlastne háčik? Háčik je v tom, že to čo tam investor postavil, tam nemalo a nemá stáť. Pretože je v rozpore s platným územným plánom mesta Galanta. Dnes, keď sa všade hovorí o čiernych stavbách sa aj tu, pred našimi očami udialo a deje niečo podobné. Nie je mojím cieľom silou mocou donútiť niekoho takto už postavené domy zbúrať. Veď to sa na Slovensku ešte nikomu nepodarilo ( keď nepočítam životu nebezpečne rómske osady ) a myslím, že v blízkej dobe asi nepodarí. Opora v zákone síce je, ale odvaha chýba. Vo finále by to nebolo dobré ani pre vlastníkov nových bytov, ktorí mnohí ich budú splácať podstatnú časť  ich ďalšieho života. Ale tak, či onak, nemôžem sa zbaviť pocitu oklamaného, lebo keď som ja kupoval pozemok v tejto časti, bolo predajcom deklarované, že tam budú len rodinné domy. Jeho tvrdenie podporovalo a aj podporuje platný územný plán mesta. O chodníkoch už hádam ani vravieť nemá zmysel (už  som o tom písal v článku Kolónia, nechcená dcéra Galanty).

Modrým rámikom je označená časť pre nové štvorbytovky.

Modrým rámikom je označená časť pre nové štvorbytovky.

Po týchto informáciách si človek položí otázku. Ako je to možné, že mesto (myslím stavebný úrad) na to vydal povolenie. A tu sme pri koreni veci. Stavebný úrad, ako mestská inštitúcia sa rozhodla ignorovať platný územný plán mesta Galanta a prvú skupinu domov de-facto legalizovala. Lebo v rámci zákonných lehôt a možností, nebol čas a ani priestor na vznesenie akýchkoľvek námietok k realizovaným stavbám. Keď už bolo z charakteru stavieb zrejme, že to nebude dvojdom, ako bolo “papierovo deklarované” ale štvorbytovka, tak už zákonné lehoty a možnosti boli fuč. Keď si však rovnaký investor vyhliadol aj druhú spomínanú lokalitu 1.17, tam už obyvatelia okolitých domov spozorneli, lebo už tušili čo sa bude stavať.

Každý kto staval si dobre pamätá, že čakal na vyjadrenie (prípadné námietky) dotknutých strán pre vydanie právoplatnosti k stavebnému povoleniu. Povinnosťou stavebného úradu je osloviť všetkých majiteľov dotknutých častí. Tým, že je medzi novostavbou a už existujúcimi domami postavená cesta, ktorá patrí mestu*1, tak občania domov oproti ležiacich, už neboli prizvaní na vyjadrenie. A určite nie je pre nich maličkosť, keď sa zahustí aj tak už úzka cesta parkovaním áut novými vlastníkmi. Ale platí už to klasické, zákon porušený nebol. Čo je však veľmi čudné, že stavebný úrad “zabudol” pozvať do konania mesto, ako vlastníka cesty. Už len ticho dúfam, že nie preto, že si “nejaký úradník” myslel, že mesto predsa nemusí. Aj tu malo platiť, zákon je zákon a cesta je mesta a tak malo byť mesto oslovené. To prečo sa tak udialo, je pre mňa len v rovine špekulácii … ale oni vedia, že my vieme 🙂

Ďalším, podľa mňa minimálne rovnako veľkým problémom, je index zastavanosti. Ide o vypočítané číslo, ktoré vyjadruje pomer celkovej výmery podlažnej plochy nadzemnej časti zástavby k celkovej výmere parcely. V zmysle platného ÚPN mesta Galanta je maximálny index na Kolónii stanovený číslom 0,25. Tieto rodinné domy majú číslo 0,7. Toto je už neodškriepiteľný fakt, na základe ktorého nemal stavebný úrad vydať stavebné povolenie a vôbec nemal potvrdiť  jeho právoplatnosť. A dúfam, že pri novej 1.17. si to mesto už ustráži. Ono by to totiž mohlo mať za následok, že ak by sa postavilo pár takýchto stavieb, tak by pár posledných bežných vlastníkov stavebných pozemkov svoj rodinný dom ani nemohlo začať stavať. Jednoducho preto, lebo by sa už nezmestili do spomínaného indexu. A ako by mu toto zo stavebného úradu niekto vysvetlil, by ma ozaj zaujímalo. Alebo by stavebný úrad znova porušil ÚPN mesta Galanta? Stavebný úrad urobil také množstvo pochybení, že to už z matematického hľadiska ťažko spadne do kolónky náhoda. Mne ma jazyku stále horkne otázka, že prečo? Pre koho?

Úprimne si myslím, že je veľká škoda, že sa takto pekné štvorbytovky nepostavili o 400 m bližšie, na parcelách určených pre hromadnú výstavbu. Alebo na iných parcelách v meste, určených na hromadnú výstavbu. Určite by sa hneď stali krajšou časťou mesta a mohli sme sa všetci vyhnúť tejto poľutovania hodnej situácie. Verím však, že aj tu už konečne zvíťazí zdravý rozum, nad nezdravou chuťou a mesto si svoje rozhodnutia ochráni. Peniaze sú mocné, ale čo na to slušnosť, či čestnosť? Ostatnú znovu sedieť v kúte?

Rovnako dúfam, že aj pán primátor svojim rozhodnutím pomôže dať veci do poriadku a tak ako sľúbil na zastupiteľstve, zasadí sa za správne fungovanie stavebného úradu.

*1 – opravená chyba dňa 7.2.2016 –  majiteľmi súkromnej cesty sú p. Mikóczi, p. Pozsonyi (pôvodný majitelia všetkých predávaných pozemkov na kolónii)

*2 – Námietka mesta (doplnené 9.2.2016)

Námietka mesta strana 1/3

Námietka mesta strana 2/3Námietka mesta strana 3/3

14 komentárov

14 Comments

 1. Marian Klčovanský

  6. februára 2016 at 22:21

  ja som tam sedel keď sa primátora pýtala pani M.Kováčová, ale nepočul som z jeho úst že by dal chlapské slovo, že to zastaví, je malý pán…

  • Anonym

   7. februára 2016 at 6:26

   Upozorňujem na malý omyl v článku, a to: cesta pred budúcimi bytovkami nepatrí mestu, ale p. Mikóczimu a p.Pozsonyimu. Takže, pre toto mesto nebolo a ani nebude prizvané ako účastník stavebného konania

 2. Anonym

  7. februára 2016 at 6:59

  Mimochodom, ak sa pozriete podrobnejšie na katastrálnu mapu a chcete si pozrieť susedov už jestvujúcej zástavby nových “štvorbytoviek” (resp.dvojdomov, tak uvidíte nasledovných bezprostredných susedov, t.j. účastníkov stavebného konania:
  hore a vpravo – majiteľ súkromnej cesty – Mikóczi, Pozsonyi (pôvodný majitelia všetkých predávaných pozemkov na kolónii)
  dole – úzky pás Pozemkový fond
  vľavo – Štátny majetok
  Takže jednoducho povedané, napriek tomu, že už postavené bytovky z troch strán lemuje cesta, čo budí pocit, že táto patrí mestu Galanta, ktorá by týmto mohla byť účastníkom stavebného konania, nie je to tak.

 3. Radovan Slíž

  7. februára 2016 at 16:23

  Ďakujem za upozornenie. Chybu v článku opravím. Tým sa vysvetľuje, že vlastne nikto nemal dôvod dávať akúkoľvek námietku.:-) Žiaľ nič to nemení na veci, že to nie je v súlade z ÚPN mesta Galanta.

  • Anonym

   7. februára 2016 at 17:42

   Tak ako v prvom konaní boli účastníci stavebného konania iba osoby, ktoré boli finančne zainteresované na či už predaji pozemku alebo stavbe (a následnom predaji), tak isto to predpokladám bude aj v novom konaní, na v článku spomínanom pozemku. Nikto z aktuálnych obyvateľov Kolónie sa nestane účastníkom budúceho konania. Takže to opäť bude iba na stavebnom úrade ako rozhodne. Nepredpokladám, že rozhodne inak ako už raz rozhodol v prvom prípade, tobôž už nie aj z dôvodu, že nebude oponenta (účastníka stavebného konania). Tak tomuto sa prosím pekne hovorí komunálna anarchia.

   • Radovan Slíž

    7. februára 2016 at 19:08

    No ak mám dobré informácie, tak už mesto vznieslo pri nových parcelách námietku obsahujúcich sedem bodov, v ktorých bol porušený zákon. Tak dúfam, že bude zákonom urobené konečne zadosť.

    • Anonym

     7. februára 2016 at 20:03

     Osobne neviem či mesto vznieslo nejaké námietky, no pokiaľ aj vznieslo, aj tak si myslím, že to v tomto prípade neobstojí, nakoľko v zmysle definície zo stavebného zákona je dom bytová budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie.
     No a tu ide o dva susedné domy (každý po dva byty) na dvoch susedných pozemkoch…

     • Radovan Slíž

      7. februára 2016 at 20:41

      Čo napríklad index zastavanosti? Ale asi si počkáme… a uvidíme. Sám som zvedavý.

 4. Anonym

  8. februára 2016 at 5:41

  Áno. Index zastavanosti treba ustrážiť. Ako aj svetlotechniku, max.výšku zástavby,…
  Spomínali ste 7 námietok mesta voči stavbe. Pokiaľ máte konkrétne informácie, zverejnite ich. Zaujímalo by ma a určite aj iných o čo v nich ide.

  • Radovan Slíž

   8. februára 2016 at 21:22

   Pokúsim sa to zohnať.

  • Radovan Slíž

   9. februára 2016 at 19:36

   Do článku na záver som doplnil Námietku účastníka konania – proti vydanému územnému rozhodnutiu.

 5. Anonym

  9. februára 2016 at 21:21

  No nie je to úžasné.
  Mestský úrad Galanta – oddelenie rozvoja mesta
  sa odvoláva voči vydanému územnému rozhodnutiu
  Mestského úradu Galanta – oddelenie stavebného poriadku.
  1.poschodie versus 2.poschodie

 6. Anonym

  9. februára 2016 at 21:24

  Toto mesto je fakt zábavné.
  Akurát žiaĺ táto sranda snie je zadarmo.

 7. Anonym

  9. februára 2016 at 22:03

  Treba si pozrieť LV 5696, parc.č.5174/83, k.u. Galanta, spomínané v bode 5 námietky MÚ a z neho je zrejmé, že vlastníkmi tejto parcely sú páni Mikóczi a Pozsonyi. O vlastníctve cesty MÚ Galanta tam nie je ani zmienka. Tak potom prečo by mal byť MÚ účastníkom konania?
  No a pokiaľ ním nie je, tak ostatné body námietky sú bezpredmetné.
  A osobne si ešte myslím, že definícia bytového domu v tomto prípade neobstojí. Tie domy spĺňajú charakter rodinných domov v zmysle stavebného zákona.

Napísať komentár

Zrušiť odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

o Galante

Občan mesta GALANTA

Viac na o Galante

Moja pravda na dnes 16. 7. 2016

Ondrej Pravda16. júla 2016

Moja pravda na dnes 24. 6. 2016

Ondrej Pravda24. júna 2016

Moja pravda na dnes 6. 6. 2016

Ondrej Pravda6. júna 2016

Moja pravda na dnes 2. 6. 2016

Ondrej Pravda2. júna 2016

Moja pravda na dnes 26.5.2016

Ondrej Pravda26. mája 2016

Galanta – Negalanta

Ondrej Pravda26. mája 2016

Moja pravda na dnes 24.4.2016

Ondrej Pravda24. apríla 2016

Quo Vadis – Technicke sluzby mesta Galanta?

Miroslav Šimek23. apríla 2016

Moja pravda na dnes 22.4.2016

Ondrej Pravda22. apríla 2016