o Galante

Úvod výborný, ale fatálne zakopnutie na záver

Úvod výborný, ale fatálne zakopnutie na záver

Vážení spoluobčania.

Pozorne som sledoval priebeh (na webe on-line) mestského zastupiteľstva (MsZ) v Galante. Nie že by som so všetkým a všetkými súhlasil (ale to je asi prirodzené), ale jedna vec má milo prekvapila. Konštruktívna spolupráca. Lebo…

…nič nedokáže brzdiť vývoj tak aktívne, ako zbytočné viazanie sa na minulosť….

Tento “požičaný citát” (aplikovateľný hlavne na informačné technológie), je dobre aplikovateľný aj na MsZ v Galante. Bol by som veľmi rád, keby sa to mohlo stal aj mottom MsZ v Galante pre toto volebné obdobie. Na MsZ ste urobili prvý malý krok . Pre všetkých by mal byť hlavný jediný cieľ, prospech občanov mesta Galanta. Som rád, že toto proklamoval aj pán primátor a ako bežný občan to môžem len uvítať a držím mu palce.

Záver už skĺzol do konfrontačného tónu medzi primátorom a poslancami, čo sa pre mňa, ako bežného občana, stalo málo čitateľné…

Veľmi ma však mrzí výsledok hlasovania pri odvolávaní hlavného kontrolóra (za odvolanie hlasovalo 5 poslancov a 14 bolo proti, hlasovanie bolo tajné). Ak hlavný kontrolór deklaruje, že nepozná  zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, určujúci jeho kompetencie, je to jeho čistá odborná osobná diskvalifikácia.

Tak len pre zopakovanie citujem z uvedeného zákona (zo stránky ministerstva vnútra) v § 18  odsek (1) :

Hlavný kontrolór
§ 18
Postavenie hlavného kontrolóra

(1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je
zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky
práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. 16)
Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo
vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných
orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie
sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť,
prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo
umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých
detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami
kontrolnej činnosti. 16a)

Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. je v obchodnom registri a teda je právnická osoba.

Dámy a páni poslanci môjho volebného obvodu č.1, rád by som sa tých, čo hlasovali proti odvolaniu, opýtal prečo?

Garantujem vám priestor na reakciu (reakcia@bezokolkov.sk) . Aj keď rešpektujem právo tajnej voľby, rád by som ako bežný občan poznal dôvod vášho hlasovania, potvrdzujúceho tolerovanie nezákonného stavu. (Ak môj “právny výklad” neodpovedá skutočnosti, rád sa nechám právne kvalifikovanou osobou poučiť ).

 

 

4 komentáre

4 Comments

 1. Anonym

  13. marca 2015 at 13:00

  Mna by tiez zaujimalo kto hlasoval proti odvolaniu toho arogantneho lapiducha

 2. Rado

  13. marca 2015 at 13:15

  Vďaka tajnej voľbe sa to asi nikdy nedozvieme, ale určite využijem príležitosť a opýtam sa poslancov osobne. A hlavne si to treba dobre pamatať…

  • Hana

   19. marca 2015 at 13:52

   Ktorý poslanec by hlasoval proti svojmu chlebodarcovi ? 😀

   • Rado

    19. marca 2015 at 14:01

    Takých čo hlasovali proti tam bolo 5, ale Tí hlasovali za chlebodarcu. Chlebodarca sme v tomto prípade všetci, lebo sú platení z rozpočtu tj. z našich daní. A o to je to celé smutnejšie…. 🙁

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

o Galante

Občan mesta GALANTA

Viac na o Galante

Moja pravda na dnes 16. 7. 2016

Ondrej Pravda16. júla 2016

Moja pravda na dnes 24. 6. 2016

Ondrej Pravda24. júna 2016

Moja pravda na dnes 6. 6. 2016

Ondrej Pravda6. júna 2016

Moja pravda na dnes 2. 6. 2016

Ondrej Pravda2. júna 2016

Moja pravda na dnes 26.5.2016

Ondrej Pravda26. mája 2016

Galanta – Negalanta

Ondrej Pravda26. mája 2016

Moja pravda na dnes 24.4.2016

Ondrej Pravda24. apríla 2016

Quo Vadis – Technicke sluzby mesta Galanta?

Miroslav Šimek23. apríla 2016

Moja pravda na dnes 22.4.2016

Ondrej Pravda22. apríla 2016