o Galante

Dámy a páni, neverím …

Dámy a páni, neverím …

Dámy a páni,

v poslednom čase sa na webe diskutuje predposledný bod programu plánovaného zasadnutie mestského zastupiteľstva zvolaného na 12.3.2015 o 16.00. Je ním návrh na odvolanie hlavného kontrolóra mesta Galanta. Pozorne som si prečítal dôvodovú správu. Len pre krátku rekapituláciu pár pripomínam:

  • porušenie § 18 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení – ktorý jasne hovorí, že hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Dňa 19.6.2014 bol hlavný kontrolór vymenovaný do funkcie predsedu Dozornej rady Nemocnice s poliklinikou sv. Lukáša Galanta a.s., bez súhlasu MsZ v Galante.
  • Kauza “Mylná platba – Kompostáreň”
  • Nekonanie pri realizovaní uznesenia č. 475/Z-2010, ktorým sa uložila zmluvná pokuta investorovi pri výstavbe “Hotela Arli” vo výške 2x 50 000 EUR.
  • Hlavný kontrolór si 7 rokov “nevšimol” 3 súbežné zmluvy u konateľa spoločnosti Galandia spol. s.r.o.

Na základe uvedených faktov z dôvodovej správy, je pre mňa, ako občana mesta na odvolanie hlavného kontrolóra postačujúci už prvý bod. Zvlášť, ak sa jedná o funkciu Hlavný kontrolór, ktorého jednou z hlavných úloh je kontrola zákonnosti (viac o Práva a povinnosti hlavného kontrolóra ).

Dámy a páni, neverím, že niekto z poslancov MsZ môže hlasovať inak, ako za odvolanie….

V tomto prípade je to u mňa otázka princípu. Ak sa porušil zákon, tak sa porušil zákon. A pred zákonom sme si všetci rovní.

Padni, komu padni!

Zobraziť komentáre (1)

1 komentár

  1. Pingback: Galantská poslanecká skúška - Bez okolkov

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

o Galante

Občan mesta GALANTA

Viac na o Galante

Moja pravda na dnes 16. 7. 2016

Ondrej Pravda16. júla 2016

Moja pravda na dnes 24. 6. 2016

Ondrej Pravda24. júna 2016

Moja pravda na dnes 6. 6. 2016

Ondrej Pravda6. júna 2016

Moja pravda na dnes 2. 6. 2016

Ondrej Pravda2. júna 2016

Moja pravda na dnes 26.5.2016

Ondrej Pravda26. mája 2016

Galanta – Negalanta

Ondrej Pravda26. mája 2016

Moja pravda na dnes 24.4.2016

Ondrej Pravda24. apríla 2016

Quo Vadis – Technicke sluzby mesta Galanta?

Miroslav Šimek23. apríla 2016

Moja pravda na dnes 22.4.2016

Ondrej Pravda22. apríla 2016