o Galante

Kontrolóra si nedáme

Kontrolóra si nedáme

Aj napriek začiatku prázdnin a horúcich dní, dovoľte mi vrátiť sa k inému  “horúcemu” bodu z rokovania  7. zasadnutia MsZ v Galante. Bol to návrh na odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie . Ako bolo napísané v dôvodovej správe podávanej poslancom p. Františkom Guliederom jednalo sa hlavne o nasledovné body:

  • Porušený § 18 zákona c. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
  • Kauza “Mylná platba – Kompostáreň”
  • Kontrolór nekonal, keď nebolo realizované Uznesenie č. 475/Z-2010, ktorým sa uložila zmluvná pokuta investorovi pri výstavbe “Hotela Arli” vo výške 2x 50 000 EUR
  • Hlavný kontrolór si 7 rokov nevšimol 3 súbežné zmluvy u konateľa spoločnosti Galandia spol. s.r.o
  • Na zasadnutí MsZ dokázal hlavný kontrolór obhajovať umiestnenie plastových kandelábrov a ich materiálne zloženie, v mestskom parku
  • Vykonanie “autoremedúry” pri porušení Obchodného zákonníka u niektorých členov Dozornej rady spoločnosti Galandia spol. s. r. o, v súvislosti so zákazom konkurencie
  • Námietky voči forme komunikácie hlavného kontrolóra na adresu občanov

(pozn. Celú dôvodovú správu si je možné prečítať dole v prílohách.)

Keby som aj opomenul kauzy, ktoré boli v dôvodovej sprave uvádzané, kde hlavný kontrolór mohol a mal konať a hlavne nekonal a tým sa mesto dostalo do nevýhodnej pozície.  Tak stále najväčším prešľapom a teraz aj poslancov, čo hlasovali proti odvolaniu hlavného kontrolóra, je ignorovanie nezákonného stavu. Úplným paradoxom je, že sa porušuje zákon  č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, ktorý funkciu kontrolóra zriaďuje a jasne vymedzuje jeho postavenie v § 18.

Ako sa už v marci tohoto roku vyjadril expert na správne právo Rastislav Kaššák :” Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Takže ak neexistuje súhlas obecného zastupiteľstva s členstvom hlavného kontrolóra v dozornej rade akciovej spoločnosti, nepochybne je tento stav nezákonný, resp. v hrubom rozpore s ustanovením paragrafu 18 zákona o obecnom zriadení. .  

Ide už o v poradí druhé odvolávanie hlavného kontrolóra v tomto roku (viac o prvom v článku z marca Poslanci ste na ťahu, šach… ). A obvyklý scenár sa znova zopakoval. Poslanci za SMK navrhli tajnú voľbu a vzápätí si ju odhlasovali. Tým si pripravili pôdu, aby sa ich nikto z občanov mesta nemohol legitímne opýtať: Prečo ste tak zahlasoval pán poslanec (pani poslankyňa)? Prečo Vám v tomto prípade nezákonný stav nevadí? Alebo máte iný právny názor? A verte mi, odpovede na tieto otázky by ma veľmi zaujímali a myslím, že nielen mňa.

Myslím si, že v tomto prípade aj možná otázka národnostnej  príslušnosti hlavného kontrolóra a poslancov SMK klubu vám nestojí za takúto reklamu. Veď pri vašej politickej sile, určite nemáte problém zvoliť si nového hlavného kontrolóra. Alebo sa mýlim?

Tak my dovoľte sa znovu opýtať: Čo ste nám poslanci hlasujúci proti odvolaniu, chceli týmto krokom povedať?

Jediné čo sme zatiaľ pochopili, je vaše odhodlanie, že kontrolóra si nedáme.

 

Prílohy:

Strana č.1 Strana č.2 Strana č.3

Kliknutím pridať komentár

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

o Galante

Občan mesta GALANTA

Viac na o Galante

Moja pravda na dnes 16. 7. 2016

Ondrej Pravda16. júla 2016

Moja pravda na dnes 24. 6. 2016

Ondrej Pravda24. júna 2016

Moja pravda na dnes 6. 6. 2016

Ondrej Pravda6. júna 2016

Moja pravda na dnes 2. 6. 2016

Ondrej Pravda2. júna 2016

Moja pravda na dnes 26.5.2016

Ondrej Pravda26. mája 2016

Galanta – Negalanta

Ondrej Pravda26. mája 2016

Moja pravda na dnes 24.4.2016

Ondrej Pravda24. apríla 2016

Quo Vadis – Technicke sluzby mesta Galanta?

Miroslav Šimek23. apríla 2016

Moja pravda na dnes 22.4.2016

Ondrej Pravda22. apríla 2016